Sửa lỗi không save và upload được khi dùng SFTP trên Visual Studio Code

Chào các đồng dâm, khi sử dụng extension SFTP liximomo trên Visual Studio Code tôi gặp cái lỗi rất khó chịu là khi sửa file xong không thế save và upload file đó lên server được. Có một cách để fix cái lỗi khó chịu đó và làm như sau : Hệ Windows Tìm trong … Read more