Mình đọc sách gì ?

Tôi là một người khá lười đọc sách ( ít nhất là ở giai đoạn này ) bởi vì thế tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn đọc sách để thu nạp kiến thức cho bản thân. Năm qua tôi không hề đọc một cuốn sách nào, điều đó thật đáng tiếc. “Bạn càng đọc … Read more