Hướng dẫn đổi thông số giả lập Bluestacks như điện thoại thật

Để chơi game trên giả lập CHẤT nhất của đất, anh nên đổi các thông số của giả lập giống như điện thoại, như vậy không khác gì chơi trên điện thoại thật. Việc này BlueStack Tweaker cũng...