Sửa lỗi không save và upload được khi dùng SFTP trên Visual Studio Code

Chào các đồng dâm, khi sử dụng extension SFTP liximomo trên Visual Studio Code tôi gặp cái lỗi rất khó chịu là khi sửa file xong không thế save và upload file đó lên server được. Có một cách để fix cái lỗi khó chịu đó và làm như sau :

Hệ Windows

Tìm trong file C:/Users/USER/.vscode/extensions/liximomo.sftp-1.12.9/node_modules/ssh2-streams/lib/sftp.js đến đoạn

if (code === STATUS_CODE.OK

dòng 388

Sửa lại thành

if (code === STATUS_CODE.OK || code === STATUS_CODE.NO_SUCH_FILE) {

Lưu lại , khởi động lại Visual Studio Code để xem kết quả

Bài viết được cập nhật vào June 11th, 2021 lúc 05:35 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *