Phiên bản windows tốt nhất cho giả lập cày game

Hỏi : Phiên bản windows nào tốt nhất cho giả lập cày game

Trả lời : Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Hỏi : Giả lập tốt nhất để cày Rise Of Kingdoms

Trả lời : Bluestacks

Phần tiếp theo -> Cách tối ưu máy để cày giả lập game tốt nhất

Bài viết được cập nhật vào June 6th, 2021 lúc 11:24 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *