Một số công cụ cần thiết để có thể cày game giả lập kiếm tiền

Cơ bản :

  1. Windows : Windows 10 Enterprise LTSB 2016
  2. Autoclick : Có nhiều loại auto click , mình hay dùng GS Auto Clicker

Nâng cao

  1. Tối ưu windows để đạt hiệu năng tốt nhất
  2. Teamview, Anydesk để kết nối từ xa đến các máy cày giả lập

Phần tiếp theo : Chơi game gì để có thể kiếm tiền   …

Bài viết được cập nhật vào June 7th, 2021 lúc 02:52 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *