Mình đọc sách gì ?

Tôi là một người khá lười đọc sách ( ít nhất là ở giai đoạn này ) bởi vì thế tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn đọc sách để thu nạp kiến thức cho bản thân.

Năm qua tôi không hề đọc một cuốn sách nào, điều đó thật đáng tiếc.

“Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều”.

Hiện tại tôi sẽ mở cuốn “Những quy tắc trong quản lý” – một cuốn sách tôi đã mua nhiều năm trc đó và đọc nó đầu tiên.

Sách hay tôi đang đọc :

  • Những quy tắc trong quản lý

Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn nghèo! -> Tôi tin vào điều đó vì hiện tại tôi đang nghèo 😀

Leave a Comment