Hướng dẫn đổi thông số giả lập Bluestacks như điện thoại thật

Để chơi game trên giả lập CHẤT nhất của đất, anh nên đổi các thông số của giả lập giống như điện thoại, như vậy không khác gì chơi trên điện thoại thật.

Việc này BlueStack Tweaker cũng đã hỗ trợ cho các bạn rồi, nên các bạn làm theo các bước bên dưới sẽ thao tác nhanh và rất là dễ dàng đó mà 😀

Thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1:

-Tắt hết Bluestacks,
-Chạy phần mềm BlueStack Tweaker, (có thể tải tại trang https://bstweaker.tk )
-Chọn tab Settings, chọn của sổ giả lập cần thay đổi ở mục Instance
-Nhấn nút Patch

Sau khi patch thành công sẽ có giao hiện như hình bên dưới, 2 ô được bôi đỏ sẽ sáng lên.

Bước 2:

-Nhấn chọn Random

Bước 3:

-Sau khi chọn random thì các thông số sẽ thay đổi như hình bên dưới
-Nhấn chọn Apply

Bước 4:

-Mở Bluestacks lên lại
-Chọn các thông số model ở mục Phone
-Nhấn Apply

Bước 5:

-Nhấn Change
-Hoàn tất.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *