Hôm nay tôi làm gì ?

12/11

  • Chuyển server con web nhỏ của tôi từ bên Google Cloud về Hetzner – một công ty của Đức về mảng máy chủ.
  • Mua một tên miền mới để làm về mảng game – một dự án nho nhỏ của tôi

13/11

  • Chốt plan làm game mới
  • 17/11 open
  • Chuyển server 1 dàn acc
  • Set kèo mới

14/11

  • Pay €20 for Hetzner

15/11

  • Tôi phát hiện ra Google Sheet có thể craw content tốt hơn tất cả những gì tôi được biết và auto bypass cloudflare luôn nha 😀 ( trc đây tôi dùng python để bypass và scape )
  • Tạo một  sheet scrape top trending content site đích để kéo content và sắp xếp content ở site của mình :))

Leave a Comment