Điều kiện nâng cấp nhà trong game Rise Of Kingdom

Để có thể phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong game này một cách nhanh nhất, vượt mặt các đối thủ khác: Mục tiêu đại hiệp cần nhắm tới là làm mọi cách nhanh nhất để đạt nhà chính cấp 17

Tác dụng lớn nhất của việc này là mở 4 hàng đợi

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *