Chọn main server nào để chạy dual xeon cày game ?

Chia sẻ của một anh chuyên server về việc lắp máy cày game thì chọn main server như thế nào

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *