Một số công cụ cần thiết để có thể cày game giả lập kiếm tiền

Cơ bản : Windows : Windows 10 Enterprise LTSB 2016 Autoclick : Có nhiều loại auto click , mình hay dùng GS Auto Clicker Nâng cao Tối ưu windows để đạt hiệu năng tốt nhất Teamview, Anydesk để kết nối từ xa đến các máy cày giả lập Phần tiếp theo : Chơi game gì … Read more